Георги Медаров: Иновациите и теориите на кризата в Марксовата критика на политическата икономия

Доклад на Георги Медаров от юбилейната сесия на ИКТС, озаглавена „„Капиталът“ на Маркс: Противоречията на наследството“ и проведена на 01-02.07.2017.

Деян Деянов: Критиката на политическата икономия като пробематика (наследството на Маркс и мисленето чрез него)

Пленарен доклад на Деян Деянов от юбилейната сесия на ИКТС, озаглавена „Капиталът“ на Маркс: Противоречията на наследството“.

Петър-Емил Митев: „Край на историята или на ‘предисторията’ (Проблемът за историческия таван на капитализма 50, 100 и 150 години след ‘Капиталът’)”

Пленарен доклад на Петър-Емил Митев от юбилейната сесия на ИКТС, озаглавена „Капиталът“ на Маркс: Противоречията на наследството“.

„Край на историята или на ‘предисторията’ (Проблемът за историческия таван на капитализма 50, 100 и 150 години след ‘Капиталът’) (пленарен доклад)Петър-Емил Митев