ДА СЕ ПРОБЛЕМАТИЗИРА ПРАКТИЧЕСКОТО (премиери и репортажи)

Академична ризома „Критика и хуманизъм” Ви предлага да участвате в поредния ни критически диалог върху праксеологическия и социоаналитическия обрат в социалните и в хуманитарните науки. Жанрът на тази ни междинна равносметка ще бъде малко особен: той ще бъде жанр на мислене заедно – чрез три книги, които ни разбуждат от обсебилата ни дрямка на mainstreem-а, и чрез репортажа на една наша социоаналитичка от един огледален на нашия теоретически свят.

„Каратани, Жижек и Марксовата теория на принадената стойност“

На трети юли 2016 г. в София се проведе юбилейна сесия на ИКТС озаглавена „Каратани, Жижек и Марксовата теория на принадената стойност“ по случай първата годишнина на института.

Очаквайте скоро и видеозаписи на докладите!

„Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм?“ – сесия на ИКТС, София, 9-10 януари 2016 г.

На девети и десети януари 2016 г. в София се състоя първата сесия на Института за критически теории на свръхмодерността на тема „Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм?“.