Георги Медаров: Иновациите и теориите на кризата в Марксовата критика на политическата икономия

Доклад на Георги Медаров от юбилейната сесия на ИКТС, озаглавена „„Капиталът“ на Маркс: Противоречията на наследството“ и проведена на 01-02.07.2017.

Деян Деянов: Критиката на политическата икономия като пробематика (наследството на Маркс и мисленето чрез него)

Пленарен доклад на Деян Деянов от юбилейната сесия на ИКТС, озаглавена „Капиталът“ на Маркс: Противоречията на наследството“.