Петър-Емил Митев: „Край на историята или на ‘предисторията’ (Проблемът за историческия таван на капитализма 50, 100 и 150 години след ‘Капиталът’)”

Пленарен доклад на Петър-Емил Митев от юбилейната сесия на ИКТС, озаглавена „Капиталът“ на Маркс: Противоречията на наследството“.

„Край на историята или на ‘предисторията’ (Проблемът за историческия таван на капитализма 50, 100 и 150 години след ‘Капиталът’) (пленарен доклад)Петър-Емил Митев