Официално откриване на сесията – „Марксовата критика на политическата икономия като революция в науката”

Откриване на сесията „Марксовата критика на политическата икономия като революция в науката”, 1-2 юли 2017, София.