ДА СЕ ПРОБЛЕМАТИЗИРА ПРАКТИЧЕСКОТО (премиери и репортажи)

Академична ризома „Критика и хуманизъм” Ви предлага да участвате в поредния ни критически диалог върху праксеологическия и социоаналитическия обрат в социалните и в хуманитарните науки. Жанрът на тази ни междинна равносметка ще бъде малко особен: той ще бъде жанр на мислене заедно – чрез три книги, които ни разбуждат от обсебилата ни дрямка на mainstreem-а, и чрез репортажа на една наша социоаналитичка от един огледален на нашия теоретически свят.