„Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм?“ – сесия на ИКТС, София, 9-10 януари 2016 г.

На девети и десети януари 2016 г. в София се състоя първата сесия на Института за критически теории на свръхмодерността на тема „Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм?“.

За Института за критически теории на свръхмодерността

Институт за критически теории на свръхмодерността (ИКТС) официално бе основан на трети юли 2015 г., а всичко нататък е in statu nascendi. Сайтът ни е обърнат към критическите теоретици, с които можем да се окажем единомишленици; но не към тези, с които мислим едно и също, а към онези, с които ще можем да мислим заедно. Всички ние – без младите – сме от онези, върху които през 1989 г. ненадейно се срути Берлинската стена и събуди неочаквани надежди (които не се оправдаха). Всички ние не искаме да бъдем изненадани отново. Обществото, в което живеем сега – свръхмодерният капитализъм – има също своите исторически граници и ние – може би, без дори да си даваме сметка – сме стъпили върху тях. Те изискват не само усилията ни на критическите теоретици, за да можем да ги мислим – те изискват и да разберем какво в началото на ХХI век, когато отдавна таласъмите на ХIХ са престанали да бродят из Европа, означава „революционна практика“.

Добре дошли!