Тодор Христов: „Фиктивен капитал, фикционален капитализъм“

Доклад на Тодор Христов от „Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм?“ – сесия на ИКТС, София, 9-10 януари 2016 г.

 

Резюме:

Маркс е предполагал, че икономическият растеж предизвиква нарастване на фиктивния капитал. Но фиктивният капитал е произвеждан от посреднически структури, които извличат силата си от механизмите на кредитиране. Поради това щом във време на криза кредитът стане оскъден, тези посреднически структури блокират и лишен от тяхната опора, фиктивният капитал се срива до нивото на реалния капитал. Но при кризата от 2008 г. това не се случи. Ще опитам да представя няколко марксистки и немарксистки обяснения защо. Ще опитам да покажа, че въпреки проницателността си те страдат от една ограничена теория на фикционалността, която не им позволява да обяснят кок е възможно тя да поражда ефект на реалност. Ще опитам да илюстрирам този ефект на реалност с анализ на някои програми за осигуряване на ликвидност на банковия сектор от последните години.