Петър-Емил Митев: „Интелектуалният дефицит и кризата на капиталистическата система-свят“

Доклад на Петър-Емил Митев от „Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм?“ – сесия на ИКТС, София, 9-10 януари 2016 г.

Резюме:

През 90-те години на миналия век Бернард Мунтян (1919 – 2006) лансира тезата, че „лъжата е глобален проблем №1 за оцеляването на рода Homo Sapiens”. Междувременно на лъжата пораснаха дълги информационни крака. В предложения доклад под „интелектуален дефицит” се разбира по-широко понятие за мислене (измерено с ключови оценки и управленски решения) под равнището на знанията, науката и възможностите на разума в съвременната епоха. „Лъжата” в този контекст е частен случай на съзнателно (злонамерено) произвеждане на интелектуален дефицит. Докладът съдържа два аспекта: конкретно-исторически и теоретико-аналитичен. Парадоксът на епохата е, че се движи към „общество на знанието”, а интелектуалната недостатъчност се задълбочава, както личи от опитите за геополитическо инженерство и сблъсъка с радикалния ислям. Дешифрирането на парадокса отвежда към непреодолимата ирационалност, скрита в механизма на капиталистическото натрупване и в геополитическата безизходица на либералната идеология.