„Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм?“ – сесия на ИКТС, София, 9-10 януари 2016 г.

На девети и десети януари 2016 г. в София се състоя първата сесия на Института за критически теории на свръхмодерността на тема „Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм?“. Сесията бе проведена в зала Джеймс Баучер с адрес бул. Джеймс Баучер, 23, София. Резюметата на докладите може да свалите тук.

ПРОГРАМА

Събота, 9 януари

 

Заседание 1: Критическа теория и свръхмодерен капитализъмводещ: Андрей Райчев

Деян Деянов, „Капиталът като посредническа структура: c+v+V+m–z (междинна равносметка)“

Заседание 2: Проблематизирания на границите на модерния капитализъмводещ: Дарин Тенев

Андрей Бунджулов, „Пределите на капитализма: усмиряване на ирационалния подтик“
Петър-Емил Митев, „Интелектуалният дефицит и кризата на капиталистическата система-свят“
Тодор Христов, „Фиктивен капитал, фикционален капитализъм“

Заседание 3: За природата на природата: биокапитализъм, еколапсводещ: Тодор Христов

Дарин Тенев, „Природа и възможност: подстъпи към проблема“
Светлана Събева, „Биокапитализъм и граници на свъхмодерността: проблемът за ‘биологически спечеленото време'“
Георги Медаров, „Несъизмеримостта в схващанията за екологическата криза като проблем за теорията на посредническите структури“

Заседание 4: Още за природата на природата: работната силаводещ: Момчил Христов

Таня Орбова, „Проблемът за работната сила в свръхмодерния капитализъм“
Константин Кабуров, „Човекът като социализиран природен процес. Проблемът за усиления човек.“

Неделя, 10 януари

Заседание 5: Сцени от миналото, сценарии за бъдещетоводещ: Деян Деянов

Андрей Райчев, Кънчо Стойчев, „Започване на Ново време, възникване на нова общност“
Дарин Тенев, критически коментар към доклада на Райчев и Стойчев
Андрей Райчев, Кънчо Стойчев, отговор на критиките
Светлозар Анев, „Предприемачество и иновации при производството на принадена стойност“

Заседание 6: За логиката на критическата теория: Хегел и Марксводещ: Андрей Райчев

Мартина Минева, „Марксизиране на Хегеловата силогистика и проблемът за модалностите“
Деян Деянов, „Как е възможно нехегелово снемане?“