Труд и капитал в свръхмодерния капитализъм

ТРУД И КАПИТАЛ В СВРЪХМОДЕРНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ[1]

Юбилейна сесия на Института за критически теории на свръхмодерността, София, 29 юни –1 юли 2018 година

(резюмета)

(видео записи от докладите)

ПРОГРАМА

Петък, 29 юни

16.30-17.00. Официално откриване: Петър-Емил Митев, Мартина Минева – водещ: Дарин Тенев

Заседание 1: Критическа теория и свръхмодерен капитализъмводещ: Лиляна Деянова

17.00-18.30. Растко Мочник, „Какво можем да научим от Маркс за реставрацията на капитализма?” (встъпителен пленарен доклад)

18.30-18.40. кафе пауза

Заседание 2: Енигмите на политическата посредническа структураводещ: Андрей Райчев

18.40-19.20. Андрей Бунджулов, „Политическо, политика и политическа власт“

19.20-20.00. Арто Артинян, „Политическата структура на свръхмодерния капитализъм (теоретически импровизации)“

20.00-21.30. 40-години Марксов семинар (връщане преди 1989 година с бяло вино, плодове и торта с 40 свещи и т. н. 🙂

Събота, 30 юни

Заседание 3:  – Марксовата теория на принадената стойност: противоречията на наследството, 1 – водещ: Таня Орбова

10.00-10.50. Деян Деянов, „Труд, капитал и принадена стойност (шумпетеризиране на Маркс, марксизиране на Шумпетер)“ (пленарен доклад)

10.50-11.10. Стилиян Йотов, критически коментар към доклада на Деянов

11.10-11.20. Деян Деянов, отговор на критическия коментар

11.20-12.00. Сава Стефанов, „Технологичното разделение на труда и проблемът за иновациите“

12.00-12.10. кафе пауза

Заседание 4: Трудът като проблем пред теорията на посредническите структури: противоречията на наследството, 2водещ: Георги Медаров

12.10-12.50. Таня Орбова, „Три форми на труда – засрещане на Марксовата теория на труда с теорията на посредническите структури“

12.50-13.30. Мартина Минева, “Практическа логика на абдукцията и проблемът за субектността при иновативния труд“

13.30-14.30. Обсъждания на пица и чаша вино

Заседание 5: Към проблема за кризите на свръхмодерния капитализъм: противоречията на наследството, 3водещ: Дарин Тенев

14.30–15.20. Георги Медаров, „Към пренаписване на Марксовата теория на кризите през свръхмодерния капитализъм”

15.20–16.00. Огнян Касабов, „Волфганг Щреек  за напреженията между труд и иновации в свръхмодерния капитализъм”

16.00–16.50. Обобщаващ дебат върху противоречията на наследството на Марксовата критика на политическата икономия

16.50-17.00. кафе пауза

Заседание 6: Маркс и Фуко: икономика и политика, 1 (съвместно заседание с Института за критически социални изследвания) – водещ: Тодор Христов

17.00-17.50. Момчил Христов, „Фуко чете Маркс: политическите технологии на натрупване на капитала”

17.50-18.30. Лиляна Деянова, „Нормализирането на времето: ‘превръщането на времето на живота в работна сила’ (Фуко), ‘капитализирането на времето’ (Маркс)

18.30-21.30. Институтът за критически теории на свръхмодерния капитализъм на 3 години (и това е покана за купон, само дето свещите на тортата няма да са 40 🙂

Неделя, 1 юли

Заседание 7: Маркс и Фуко: икономика и политика, 2 (съвместно заседание с Института за критически социални изследвания) – водещ: Момчил Христов

10.00-10.40. Тодор Христов, „Биокапитализмът и проблемът за принаденото население”

10.40-11.20. Светлана Събева, „Прежалимите и непрежалимите животи: времето при смъртта в епохата на биовластта””

11.20-12.00. Обобщаващ дебат по инсценирания диалог между Маркс и Фуко върху икономиката и политиката

12.00-12.10 кафе пауза

Заседание 8: Свръхмодерни технологии, труд и природа – водещ: Огнян Касабов

12.10-12.50. Дарин Тенев, „Възелът природа-техника в свръхмодерността – трансдукция и трансиндивидуалност”

12.50-13.30. Константин Кабуров, „Подобряване и усилване – трудещият се човек”

13.30-14.30. Обсъждания на пица и чаша вино

Заседание 9: Онтология на времето в огледалото на некласическата логика на диалектическотоводещ: Мартина Минева

14.30-15.20. Андрей Райчев, Кънчо Стойчев, „Онтология на времето (междинна равносметка)” (пленарен доклад)

15.20-15.40. Деян Деянов, критически коментар към доклада на Райчев и Стойчев

15.40-15.50. Андрей Райчев, Кънчо Стойчев, отговор на критиките

15.50-16.30. Обобщаващ дебат върху шансовете пред онтологията на времето, логиките на диалектическото и теорията на посредническите структури

16.30–17.00. Официално закриване – Растко Мочник, Дарин Тенев, Деян Деянов – водещ: Андрей Бунджулов

След 17.00. Бъбрене на чаша вино

[1] Всеки от докладчиците сам разпределя времето си между самия доклад и обсъждането му.

Вашият коментар