„Капиталът“ на Маркс: Противоречията на наследството

На първи и втори юли 2017 г. се проведе Юбилейна сесия на Института за критичски теории на свръхмодерността, озаглавена „Капиталът“ на Маркс: Противоречията на наследството.