Сава Стефанов: „Трудът – с-координирано време – остойностяване на сега-то”

Сава Стефанов: „Трудът – с-координирано време – остойностяване на сега-то”