Формална рационалност и разомагьосване (сесия на ИКСИ и ИКТС)

ФОРМАЛНА РАЦИОНАЛНОСТ И РАЗОМАГЬОСВАНЕ1

Сесия на Института за критически теории на свръхмодерността 2 , София, 2-3 ноември 2018 година, залата на 7-ми етаж в сградата на ул. „Джеймс Баучър” № 23

ПРОГРАМА

Петък, 2 ноември

14.30-14.50. Официално откриване – Деян Деянов; водещ: Дарин Тенев

Заседание 1: Разомагьосването на света: проблемът при Вебер, 1водещ: Лиляна Деянова

14.50-15.40. Кольо Коев, Рационалност и модерен капитализъм в контекста на Веберовата работа с генетични понятия (пленарен доклад)

Заседание 2: Издателска къща „Критика и хуманизъм”: нашата Веберианска традиция – водещ: Теодора Карамелска

15.40.-16.10. Антоанета Колева, Кольо Коев, „Новият истарият Вебер като издателска микрополитика” (междинна равносметка 🙂

16.10-16.25 кафе пауза

Заседание 3: Разомагьосването на света: проблемът при Вебер, 2водещ: Лиляна Деянова

16.25-17.50. Йоханес Вайс, „Модерната наука, разомагьосването на света и бъдещото на религията (пленарен доклад, в превод на Светлана Събева)

17.50-18.10. Светлана Събева, „Разомагьосването на света в контекста на негативната социология на Йоханес Вайс” (критически коментар към доклада на Вайс)

18.10-18.30. Йоханес Вайс (отговор на критиките)

18.30-18.45. кафе пауза

18.45-19.25. Теодора Карамелска, „Веберовата перспектива към етическото рационализиране на античния юдаизъм”

19.30-20.30. Институтът за критически теории на свръхмодерността ви кани на чаша вино и т. н. (залата на 7-ми етаж, мото „Да омагьосаме света отново!” 🙂

Събота, 3 ноември

Заседание 4: Формална рационалност и разомагьосване според теорията на посредническите структури, 1 (увод: нашият3 педагогически експеримент) водещ: Мартина Минева

9.30-10.45. Обсъждане на анотациите и проблемното съдържание на лекциите по критическа теория на свръхмодерния капитализъм и по логиките на диалектическото (като неин органон)

10.45-11.00. кафе пауза

Заседание 5: Формална рационалност и разомагьосване според теорията на посредническите структури, 2 водещ: Кольо Коев

11.00-11.50. Деян Деянов, Да се проблематизира разомагьосването на света в – и чрез – Маркс (за съдбоносното засрещане на модерния капитализъм и Галилеевата наука” (пленарен доклад)

11.50-12.30. Таня Орбова, „Разомагьосване, формална рационалност, Vergesellschaftung: Веберовите понятия в контекста на свръхмодерното ускорение”

12.30-13.10. Георги Медаров, Бих анексирал и планетите, стига да можех!(Парадоксите на предприемаческите рационалности от Сесил Роудс до Илън Мъск)”

13.10-14.10. обедна паузапоканени сте на пица, чаша вино и свободни обсъждания от Академична ризома „Критика и хуманизъм”

Заседание 6: Проблематизиранията на Западноевропейския рационализъм при Маркс, Вебер и Хусерл (обобщаващ дебат) – водещ: Светлана Събева

14.10-14.25. Светлана Събева, „Какво могат да ни предложат статиите на Хусерл в списание Кайзо?” (встъпление)

14.25-15.40. брейнсторминг 🙂

15.40-16.00. Официално закриване – Йоханес Вайс; водещ: Кольо Коев

1 Всеки от докладчиците сам разпределя времето си между самия доклад и обсъждането му.

2 Съвместно с Института за критически социални изследвания и Катедра „Социология и науки за човека”, Пловдивски универкитет, т.е. Академична ризома „Критика и хуманизъм”.

3 Имат се предвид лекциите в Школата по теория на посреднически структури на Института и в рамките на докторантурата „Наука, технология и свръхмодерен капитализъм” в Пловдивски университет.