Таня Орбова: „Ускорението: от модерните към свръхмодерните технологии“

Доклад на Таня Орбова от сесията на ИКТС, озаглавена „Свръхмодерни технологии, ускорение и усилване“.

Резюме:

В настоящия доклад ще се опитам да мисля  технологиите на модерния и на свръхмодерния капитализъм с оглед на Марксовата критическа нагласа, тоест да ги разгледам като материални посредници, овещнили както отношението ни с природата така и нашите обществени отношения. Това е свързано с въпроса кое всъщност се ускорява, ако се откажем да мислим ускорението като нещо присъщо на самото време.

От една страна можем да мислим ускоряването на природните процеси, тъй като тяхното процесиране е социализирано, от което произтича и разфазирането на несоциализираните природни процеси, а оттук и  проблематиката на еколапса (ср. Райчев, Деянов). Но от друга страна се ускоряват нашите социални отношения, доколкото нашата дейност (чрез машината) и нашето общуване (чрез компютъра) са опосредени от технологиите, изоморфни на количествената експанзия на капитала.