Таня Орбова: Ускорението: проблемът за времето в свръхмодерния капитализъм

Публична защита на проекта на Таня Орбова, стипендиант в ИКТС