„Каратани, Жижек и Марксовата теория на принадената стойност“

На 3 юли 2016 г. в София се проведе юбилейна сесия на ИКТС, озаглавена „Каратани, Жижек и Марксовата теория на принадената стойност“ по случай първата годишнина на института.

Очаквайте скоро и видеозаписи на докладите!

ПРОГРАМА

КАРАТАНИ, ЖИЖЕК И МАРКСОВАТА ТЕОРИЯ НА ПРИНАДЕНАТА СТОЙНОСТ

Юбилейна сесия на Института за критически теории на свръхмодерността, София, неделя, 03.07.2016 г., 10:00 ч.

Джеймс Баучер 23, залата на шестия етаж

Първо заседание

водещ: Дарин Тенев

10:00 – 10:10 Официално откриване

10:10 – 10:30 Дарин Тенев, “Увод в проблематиката”

10:30 – 11:30 Деян Деянов, “Теориите на Маркс и Каратани са несъизмерими

11:30 – 12:10 Таня Орбова, “Временеенето на капитала като проблем на принадената стойност”

12:10 – 12:30 Кафе пауза

Второ заседание

водещ: Дарин Тенев

12:30 – 13:10 Андрей Райчев, Кънчо Стойчев, “Кантовото възвишено в Каратаниевия прочит на Маркс”

13:10 – 13:50 Георги Медаров, “Капитализмът като производство, капитализмът като обръщение”

13: 50 – 14:30 Тодор Христов, “Принадена стойност и фиктивен капитал след фордизма”

14:30 – 15:00 Обобщаващ дебат