Официално откриване на юбилейната сесия на ИКТС

На 3 юли 2016 г. в София се проведе юбилейна сесия на ИКТС, озаглавена „Каратани, Жижек и Марксовата теория на принадената стойност“ по случай първата годишнина на института.

Тук може да откриете видеозаписи от докладите.