Дарин Тенев: „Увод в проблематиката“

Доклад на Дарин Тенев от юбилейната сесия на ИКТС, озаглавена „Каратани, Жижек и Марксовата теория на принадената стойност“ по случай първата годишнина на института.