Деян Деянов: „Теориите на Маркс и Каратани са несъизмерими“

Доклад на Деян Деянов от юбилейната сесия на ИКТС, озаглавена „Каратани, Жижек и Марксовата теория на принадената стойност“ по случай първата годишнина на института.