Таня Орбова: „Временеенето на капитала като проблем на принадената стойност“

Доклад на Таня Орбова от юбилейната сесия на ИКТС, озаглавена „Каратани, Жижек и Марксовата теория на принадената стойност“ по случай първата годишнина на института.