Андрей Райчев: „Кантовото възвишено в Каратаниевия прочит на Маркс “

Доклад на Андрей Райчев от юбилейната сесия на ИКТС, озаглавена „Каратани, Жижек и Марксовата теория на принадената стойност“ по случай първата годишнина на института.