Георги Медаров: „Капитализмът като производство, капитализмът като обращение“

Доклад на Георги Медаров от юбилейната сесия на ИКТС, озаглавена „Каратани, Жижек и Марксовата теория на принадената стойност“ по случай първата годишнина на института.