Тодор Христов: „Принадена стойност и фиктивен капитал след фордизма“

Доклад на Тодор Христов от юбилейната сесия на ИКТС, озаглавена „Каратани, Жижек и Марксовата теория на принадената стойност“ по случай първата годишнина на института.