„Шансовете пред теорията на посредническите структури“

На 30 септември и 1 октомври 2016 г. в София се проведе сесия на ИКТС, озаглавена „Шансовете пред теорията на посредническите структури“.

 

ПРОГРАМА

Петък, 30 септември

10.00-10.15. Официално откриване

Заседание 1: Към критиката на Марксовата теория на принадената стойностводещ: Андрей Райчев

10.15-11.15. Деян Деянов, „Принадената стойност: противоречията на наследството“ (междинна равносметка)

11.15-11.30 кафе пауза

Заседание 2: Посредническите структури: от икономика към политика; от икономика към синхронизацияводещ: Момчил Христов

11.30-12.10. Андрей Бунджулов, „Политическата посредническа структура – взаимоопосредявания и преноси на икономическите категории в политическото поле“

12.10-12.50. Лиляна Деянова, „‘Анатомохронологичната схема на поведение’ и ‘капитализирането на времето’: Фуко и Маркс“

12.50-13.30. Таня Орбова: „Количествено експанзиращите посреднически структури на капитала като проблем пред теорията на ускорението“

13.30-13.50. Обобщаващ дебат

Заседание 3: За природата на природата: технологии и природи водещ: Светлана Събева

14.40-15.40. Дарин Тенев, „Силите на природата (критически подстъпи към понятието за сила в светлината на теорията на посредническите структури)“

15.40-16.20. Огнян Касабов, „‘Същността на материалността се крие в същността на техниката’: Хайдегер и Марксовият антихуманизъм“

16.20-18.00. Константин Кабуров, „Опитомяване на човешкото тяло. Технологиите, опосредяващи социализирането на природните процеси“

17.00-17.20. Обобщаващ дебат

Заседание 4: Маркс и Харви: време и пространство, ускорение и синхронизация (кръгла маса – водещ: Деян Деянов; участници: Георги Медаров, Константин Кабуров, Лиляна Деянова, Светлозар Анев, Таня Орбова)

Събота, 1 октомври

Заседание 5: Принадената стойност? – теориите и проблематикатаводещ: Андрей Бунджулов

10.15-10.55. Георги Медаров, „Три схващания за кризата в неравновесните теории на цената: Веблен, Шумпетер и Маркс“

10.55-11.35. Тодор Христов, „Иновативен труд и принадена стойност“

11.35-12.15. Мартина Минева, „Практическата логика на иновациите и теорията на посредническите структури“

12.15-12.35. Обобщаващ дебат

Заседание 6: Онтологиите на времето пред проблема за онтолозирането на методаводещ: Дарин Тенев

13.30-14.30. Андрей Райчев, Кънчо Стойчев, „Онтология на времето“

14.30-15.10. Деян Деянов, „Между онтологията на времето и логиките на диалектическото“ (съдоклад към доклада на Райчев и Стойчев)

15.10-15.30. Андрей Райчев, Кънчо Стойчев, отговор на критиките

15.30-15.50. Обобщаващ дебат

15.50-16.00. Официално закриване на сесията