„Свръхмодерни технологии, ускорение и усилване“

На 26 февруари 2017 г. в София се проведе редовна сесия на ИКТС, озаглавена „Свръхмодерни технологии, ускорение и усилване“.

ПРОГРАМА

10:00 – 10:10. Официално откриване – Деян Деянов, директор на Института

Заседание 1:  Критическата история на технологията пред предизвикателствата на XXI век – водещ: Дарин Тенев

10:10 – 10:50. Светлана Събева – „Органността на тялото

10:50 – 11:30. Таня Орбова – „Ускорението: от модерните към свръхмодерните технологии

11:30 – 12:10.  Константин Кабуров – „От дистопия към реалност: усилванията тук и сега

Заседание 2: Природата като некласичеески онтологически проблемводещ: Деян Деянов

12:20 – 13:00. Дарин Тенев – „Некласическият трансцендентализъм и модалната онтология на природата

Заседание 3: Историческата съдба на Марксовата „критическа история на технологията”водещ: Константин Кабуров

14:00 – 14:40. Андрей Райчев – „Социализирани природни процеси и машини

14:40 – 15:20. Деян Деянов – „Критическата история на технологията като проблем пред теорията на посредническите структури

15:30 – 17:00. Кръгла маса: „Живата земя: рефлексии върху един постгалилеев обект“ – водещ: Светлана Събева; участници: Георги Медаров, Дарин Тенев, Деян Деянов, Константин Кабуров, Тодор Христов.

17:00 – 17:10. Официално закриване – Георги Медаров, научен секретар на Института

Вашият коментар