Обобщаващ дебат на заседание 6: „Онтологиите на времето пред проблема за онтолозирането на метода“

Обобщаващ дебат на заседание 6 „Онтологиите на времето пред проблема за онтолозирането на метода“ от сесията на ИКТС, озаглавена „Шансовете пред теорията на посредническите структури“.