„Капиталът“ на Маркс: Противоречията на наследството

На първи и втори юли 2017 г. се проведе Юбилейна сесия на Института за критичски теории на свръхмодерността, озаглавена „Капиталът“ на Маркс: Противоречията на наследството.

„Каратани, Жижек и Марксовата теория на принадената стойност“

На трети юли 2016 г. в София се проведе юбилейна сесия на ИКТС озаглавена „Каратани, Жижек и Марксовата теория на принадената стойност“ по случай първата годишнина на института.

Очаквайте скоро и видеозаписи на докладите!