Светлозар Анев: „Предприемачество и иновации при производството на принадена стойност“

Доклад на Светлозар Анев от „Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм?“ – сесия на ИКТС, София, 9-10 януари 2016 г.

 

Резюме:

Широката рамка, в която Шумпетеровата теория на икономическото развитие ни позволява да мислим предприемаческия труд и присъщите му иновационни действия, дава възможно истинно решение на въпроса за производството на принадена стойност. Нещо повече – иновациите, свързани с разширяване на пазара или с откриването и налагането на нови начини за продажба на стоките, подпомагат превръщането на принадената стойност в печалба, т.е. улесняват безпроблемното затваряне на кръгооборота на капитала. При подобно поставяне на проблема, можем да разгледаме като поредица от иновации и умели предприемачески решения не само непрестанните технологични оптимизации в производството, но и различните форми на „оптимизация“ на труда. Последните се свързват с не толкова красиви практики при постоянната териториална експанзия на капитализма, бил той свръхмодерен или не.