Дарин Тенев: „Природа и възможност – подстъпи към проблема“

Доклад на Дарин Тенев от „Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм?“ – сесия на ИКТС, София, 9-10 януари 2016 г.

Резюме:

Проблемът как да се мисли природата днес стои не само пред природо-математическите науки, но и пред всяка критическа теория, която иска да си даде сметка за границите на свръхмодерния капитализъм (и дали има такива) и за възможностите и вероятната цена за преодоляването му; но по-нататък този въпрос стои и пред философията, която не се е отказала да се пита какво се казва, когато се говори за „природата“ на нещо. Една дълга традиция е наложила определението на техника, култура, история, изкуство, общество и т.н. на първо място през противопоставяне с природата. Докладът, който трябва да укаже насоката, в която ще се развива настоящия проект, ще защитава позиция, която се отказва от все още твърде лесно приеманите противопоставяния, като предложи едно преосмисляне на отношението между природа и възможност, което да очертае едно ново понятие за природа. Акцентът ще падне, от една страна, върху проблема за природата като natura naturans, където произвеждането се мисли като произвеждане на непредзададени възможности; а от друга, върху модусите на самоограничаване на възможното като самоограничаване на себе си на природата. Бегло ще бъдат разгледани два момента от философската история на мисленето на природата – Аристотеловата физика и Хегеловата диалектика.