„Капиталът“ на Маркс: Противоречията на наследството

На първи и втори юли 2017 г. се проведе Юбилейна сесия на Института за критичски теории на свръхмодерността, озаглавена „Капиталът“ на Маркс: Противоречията на наследството.

„Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм?“ – сесия на ИКТС, София, 9-10 януари 2016 г.

На девети и десети януари 2016 г. в София се състоя първата сесия на Института за критически теории на свръхмодерността на тема „Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм?“.